ΑΘΛΗΜΑ ΑΕΒΕ - Εταιρεία κατασκευής αθλητικών και διαφημιστικών ενδυμάτων

ΑΘΛΗΜΑ Α.Ε.Β.Ε.
Φυλλώτου 13
Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 173 42

Τ. 210 9850045 / 210 9881895
F. 210 9882773

Γραμματεία: info@athlima.gr
Διεύθυνση: vam@athlima.gr